Eliza Haniszewska

NAJNOWSZE ARTYKUŁYZmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców


Dnia 20 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.). CZYTAJ WIĘCEJEliza Haniszewska

O sobie

Radca Prawny w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie – uprawnienia radcy prawnego posiada od 2011 r. Ukończyła studia w 2005 r. na wydziale Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego, prace magisterską na temat funkcjonowania ofert w obrocie gospodarczym obroniła w katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego u prof. Mirosława Steca. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę w jednej z krakowskich kancelarii, gdzie nabyła doświadczenie z zakresu windykacji, prowadzenie sporów sądowych ale również obsługi korporacyjnej wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od roku 2007 pracowała w jednej z wiodących kancelarii na rynku krakowskim zajmującej się obsługą spółek kapitałowych. Uczestniczyła w procesach wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie zakładania i przekształcania podmiotów gospodarczych oraz bieżącej obsługi tych podmiotów. w ramach dotychczasowej praktyki wyspecjalizowała się również w zakresie sporządzania i opiniowania różnego rodzaju umów, oraz w prowadzeniu sporów sądowych zarówno w zakresie sporów o zapłatę jak i niewykonanie oraz nieprawidłowe wykonanie zobowiązań umownych oraz wszelkich innych związanych z problemami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej klientów. Odbyła liczne szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych S.A. związane z problematyką działalności spółek notowanych na rynku regulowanym. Doskonale orientuje się również w zagadnieniach z zakresu prawa pracy oraz zamówień publicznych. Posiada duże doświadczenie w postępowania mających na celu uzyskiwanie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych itp. Uczestniczyła w konferencjach i kongresach przygotowywanych m. in. przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego. W ramach zamiłowania do historii również w 2005 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Historia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.